blog

ประตูบานเลื่อน (Sliding Doors)

Type: Decorative Material (วัสดุตกแต่ง)

Category: ประตูบานเลื่อน (Sliding Doors)

Summary Product Data: ข้อมูลที่น่าสนใจของประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อนนั้นมีความนิยมอย่างสูงเนื่องจากรูปแบบและการใช้งานของประตูนั้นช่วยทำให้ห้องดูกว้างขึ้น เพราะไม่ต้องเผื่อพื้นที่ในการใช้งานเหมือนกับประตูบานเปิดทั่วไป นิยมใช้กั้นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น Multi-function หรือมีการใช้งานได้หลากหลายแต่ยังคงต้องการกั้นพื้นที่ส่วนตัวในบางครั้ง เช่น ใช้กั้นระหว่างห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร เพื่อกันควันหรือกลิ่น แต่ต้องการเปิดโล่งหากต้องการใช้พื้นที่กว้างในการต้อนรับแขกเหรื่อ โดยเฉพาะในคอนโดมิเนียมที่ซึ่งพื้นที่จำกัดนั้นก็นิยมใช้ประตูบานเลื่อนในการกั้นส่วนต่างๆเป็นอย่างมาก

Application: การนำไปใช้งาน

– ประตูบานเลื่อนชนิดรางล่าง จะมีลักษณะรางที่พื้นเพื่อบังคับทิศทางการเลื่อนของล้อที่ติดอยู่ด้านใต้บานประตู และลูกล้อนี่เองก็เป็นตัวรับน้ำหนักบาน ประตูบานเลื่อนชนิดรางล่างมีราคาค่าวัสดุและค่าช่างที่ถูกกว่าและซ่อมแซมง่ายกว่าแบบรางบน ส่วนข้อเสียคือตัวรางที่ติดตั้งบนพื้นอาจจะทำให้ขาดความต่อเนื่องของพื้นที่ มองดูแล้วไม่สวยงาม ทำความสะอาดรางได้ยาก ในระยะยาวลูกล้ออาจมีการสึกหรอทำให้การเลื่อนเปิด-ปิดไม่ลื่นเหมือนเคยและทำให้เกิดเสียงดังเวลาเลื่อนบานได้

– ประตูบานเลื่อนที่มีลักษณะรางแขวนหรือรางบนนั้น จะมีรางด้านบนเอาไว้เพื่อแขวนประตูบานเลื่อนให้ทำการเลื่อนเปิด-ปิด แม้จะมีราคาที่แพงกว่าแต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถปัดกวาดเช็ดถูบริเวณพื้นด้านล่างได้ง่ายกว่า และเมื่อเปิดใช้งานก็จะมีความสวยงาม แม้ว่าพื้นไม่ได้ระดับก็สามารถติดตั้งได้ แต่ทั้งนี้ควรคำนึงถึงน้ำหนักของวัสดุที่จะนำมาทำบานประตูให้เหมาะสมกับขนาดและชนิดของรางด้วย มิฉะนั้นอาจเกิดการเสียหายของรางหรือบานประตูตกจากรางบ่อยๆ


1. ดีเทลประตูบานเลื่อนแบบแขวน
โชว์ราง

– เรียกว่าได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูงสำหรับการออกแบบสไต
ล์ ลอฟท์ และอินดัสเทรียล ที่เน้นโชว์ความดิบของวัสดุ
และการโชว์รายละเอียดของดีเ
ทลซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หลายๆคน
ต่างหลงใหล

– สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคื
อ ต้องมีโครงสร้างผนังที่แข็ง
แรงและสามารถรับน้ำหนักชุดป
ระตูบานเลื่อนได้ดี ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผนังเบ
าเช่น ยิปซั่มบอร์ด แต่ควรเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน
หรือผนังคอนกรีต

2. ดีเทลรอยต่อวัสดุบริเวณเฟรม
ประตู

– ความเรียบสะอาดขององค์ประกอ
บในงานสถาปัตยกรรมมีส่วนเป็
นอย่างมากในการทำให้ภาพรวมด
ูดีและกลมกลืน ในกรณีนี้ เทรนด์การออกแบบแนว มินิมอล นิยมซ่อนรางประตูบานเลื่อนไ
ว้ใต้ฝ้า เพื่อให้เกิดความเรียบเนียน
ของฝ้าโดยไม่สะดุดสายตา หรือแม้แต่บริเวณที่เป็นฝ้า
บรรจบกับผนังก็ตาม

– รอยต่อของวัสดุ เช่นบริเวณที่ฝ้ามาชนกับตัว
ราง สามารถใช้แผ่นอลูมิเนียมทำเ
ป็น บังใบเพื่อเก็บขอบที่ไม่เรี
ยบร้อยของฝ้าฉาบเรียบ

3. ดีเทลรางล่างสำหรับประตูบาน
เลื่อนภายใน

– แน่นอนว่าการใช้ประตูบานเลื
่อนแบบแขวนจะช่วยให้เรามีพื
้นที่เรียบเพราะไม่มีรางที่
พื้น แต่ในบางกรณีที่หลีกเลี่ยงไ
ม่ได้จำเป็นต้องใช้ประตูบาน
เลื่อนแบบมีรางด้านล่าง ก็ควรเลือกเป็นรุ่นที่ออกแบ
บมาให้มีความ Smooth มีการปรับมุมบริเวณขอบข้างใ
ห้ลาดเอียง เรียบ เดินแล้วไม่สะดุด และสามารถเข็น Wheel chair ผ่านไป-มา ได้โดยไม่เป็นอุปสรรค

– ต้องระวังการใช้งานที่สับสน
 และเลือกใช้สินค้าให้ตรงประเภทเน
ื่องจากชุดประตูบานเลื่อนภา
ยในจะมีลักษณะเรียบ ต่างกับชุดประตูบานเลื่อนที
่ใช้กั้นพื้นที่ภายในกับภาย
นอกที่มีขอบสูงเพื่อฟังก์ชั
่นในการกันน้ำรั่วซึมเข้ามา
ภายใน

4. ดีเทลรางล่างกันน้ำฝนและรอยต่อของพื้น

– ผู้ผลิตแต่ละรายมีดีเทลสินค้าที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้ได้ใกล้เคียงกัน แต่ให้พิจารณาจากฟังก์ชั่นเป็นหลัก การเลือกรางพื้นสำหรับกันพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นควรเลือกใช้รางรุ่นที่มีดีเทลกันน้ำ และต้องตรวจสอบความสูงของรางเพื่อที่จะสามารถเผื่อความสูงของโครงสร้างไว้ให้พอดีกัน 

– รางประตูบานเลื่อนที่ใช้กั้นภายในและภายนอกนั้นจะมีหัวเห็ดและมีความลาดเอียง เพื่อการกันน้ำจากภายนอกหากนำมาใช้กั้นพื้นที่ภายในอาจเกิดการสะดุดได้

– สิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อง แต่มีผลกระทบกับงานก่อสร้างซึ่งก็คือ การไม่ระบุชนิดของพื้นภายในตั้งแต่แรก หรือตัดสินใจเปลี่ยนชนิดวัสดุหลังจากช่างได้เทโครงสร้างพื้นไปแล้ว ซึ่งอาจจะมีผลให้ เฟรมล่างของประตูสูงหรือต่ำกว่าระดับพื้น เช่น การเปลี่ยนวัสดุปูพื้นจากกระเบื้องเป็นพื้นไม้ลามิเนตภายหลังจากที่เทปูนไปแล้ว อาจส่งผลให้พื้นภายในสูงกว่าเฟรมล่างของประตู

5. ดีเทลรางบนกันน้ำฝน

– การติดตั้งประตูที่ใช้สำหรับกั้นพื้นที่ระหว่างภายในและภายนอกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆคือ การป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝน โดยปกติผู้ผลิตบานประตูหน้าต่างจะมีรางอลูมิเนียมรุ่นที่เฉพาะอยู่แล้วสังเกตง่ายๆที่ตัวโปรไฟล์อลูมิเนียมว่าจะมีรางเพิ่มขึ้นมาอีกรางนึง นอกเหนือจากรางสำหรับประตูบานเลื่อนทั้งนี้เพื่อกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในตัวอาคารนั่นเอง

– ในบางครั้งดีไซน์เนอร์อาจจะดีไซน์ดีเทลการกันน้ำเป็นรูปแบบแื่นก็ได้ เช่น กล่องอลูมิเนียมเสริมและทำการเซาะร่อง เพิ่มขึ้นมาเพื่อความสวยงามหรือใช้บริเวณพื้นที่ที่มีลมแรงเช่น อาคารบริเวณริมทะเล เพราะมีโอกาสเกิดลมที่พัดน้ำฝนเข้ามาในอาคารได้สูงกว่าปกติ

– อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพของซิลิโคนที่ใช้ยาแนวตามรอยต่อ จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและทนยูวี


6. ดีเทลระยะช่องประตูสำหรับปร
ะตูบานแขวน

– ในบางครั้งความพลาดก็อาจเกิ
ดขึ้นได้ง่ายๆ เช่น เจาะช่องผนังพอดีกับความกว้
างของบานประตู อาจจะดูเหมือนเรื่องตลกแต่ใ
นความเป็นจริงก็ทำเอาขำไม่อ
อกเหมือนกันนะครับ เพราะหากแก้ไขด้วยการเพิ่มข
นาดบานให้กว้างขึ้นเพื่อปิด
ช่องให้มิด ก็อาจทำให้เปิดบานได้ไม่สุด
เพราะไม่ได้เผื่อระยะความยา
วของรางไว้ ดังนั้นจึงควรให้บานประตูกว
้างกว่าช่องผนังข้างละ 5 เซนติเมตร กรณีที่เป็นบานเปิดคู่ก็ให้เผื่อข้างละ 5 เซนติเมตรเฉพาะด้านริมเท่าน
ั้น

– นอกจากนี้จุดที่ต้องคำนึงอี
กจุดคือ ระยะห่างระหว่างบานประตูกับ
บานผนังควรมีระยะที่เหมาะสม
ไม่ห่างหรือไม่ชิดจนเกินไป และควรระวังเรื่องบัวพื้นด้
วยเพราะจะทำให้ระยะในส่วนนี
้เพิ่มขึ้น หากต้องการใช้บัวแบบหนาแนะน
ำให้แก้ไขด้วยดีไซน์โดยออกแ
บบเป็นบัวพื้นแบบฝังผนังแทน

7. ดีเทลประตูบานเลื่อนซ่อนในผนัง

– ควรเว้นระยะห่างระหว่างผนังและตัวบานพอสมควรเพื่อกันการกระแทกของบาน โดยมีระยะระหว่างบานประตูและผนังประมาณข้างละ 1-1.5 เซนติเมตร

– อย่าลืมใส่ตัวไกด์ประตูที่พื้นเพื่อเป็นการบังคับทิศทางของประตูบานเลื่อนให้ตรงแนว
– หากบานประตูนั้นมีลูกฟักกระจก ต้องคำนึงถึงระยะการมองเห็นผนังด้านในโดยการเก็บสีและดีเทลให้เรียบร้อย

8. ดีเทลประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

– สำหรับประตูบานเลื่อนต้องเผื่อระยะติดตั้งสำหรับตัวมอเตอร์ด้วย โดยผู้ผลิตแต่ละรายนั้นจะมีส่วนประกอบและขนาดของสินค้าที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะมีมอเตอร์ 2 แบบ คือแบบติดด้านข้างรางและแบบติดด้านบนราง ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

– ประตูบานเลื่อนมักใช้กับพื้นที่สาธารณะซึ่งส่วนใหญ่มักมีระยะพื้นถึงฝ้าเพดานค่อนข้างสูงเราจึงมักไม่ค่อยเห็นประตูบานเลื่อนที่ซ่อนชุดมอเตอร์ไว้ใต้ฝ้า เพราะจะทำให้การบำรุงรักษามีความยากลำบากจึงนิยมใช้วัสดุเช่นอลูมิเนียมมาตกแต่งปิดชุดมอเตอร์มากกว่า

– ชุดมอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้นแน่นอนว่าต้องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นอย่าลืมกำหนดตำแหน่งการเดินสายไฟ หรือหาวิธีซ่อนสายให้สวยงามนะครับ 

– สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องเผื่อโครงสร้างที่แข็งแรงมากพอในการรับน้ำหนักชุดประตูบานเลื่อน และสามารถรับแรงกระทำที่เกิดจากการเปิด-ปิดประตูได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

การออกแบบประตูบานเลื่อนนั้นนอกเหนือจากรูปแบบและลวดลายของลูกฟักแล้วนั้น ควรคำนึงถึงดีเทลสำคัญในส่วนอื่นๆที่กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วยนะครับ

ขอบคุณ ที่มาเนื้อหาดีๆ

Wazzadu.com

About the author

Relative Posts

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.