Monthly Archives: May 2019

กฏหมายที่ดินสองฉบับ’พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒’ และ ‘พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒’ที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.นี้มีความสำคัญมากกับคนที่ทำงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องรู้ เมื่อวาน (25 พ.ค.2562) มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่สำคัญมากฉบับนึง โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ฯ คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/068/T_0032.PDF โดยแก้เป็น “มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งใช้อยู่ในวันที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง” ประกอบกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/068/T_0019.PDF สรุปง่ายๆ คือ แต่ก่อน การไปโอนที่ดิน/คอนโด ที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 จะคำนวณค่าธรรมเนียมจากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ หรือราคาแจ้งซื้อขายจริง อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่ว่าราคาไหนจะแพงกว่า ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแจ้งเท่าราคาประเมินที่ถูกกว่าราคาซื้อขายจริงมาก (เพราะค่าโอนกรณีซื้อขายปกติมัน 2% หรือถ้าเป็นการให้ระหว่างพ่อแม่ลูก/มรดก ก็ 0.5% จากยอดนั้น ไม่น้อยเลยสำหรับที่ดินมูลค่าสูง) แต่นับจากวันจันทร์นี้ไป […]

Type: Decorative Material (วัสดุตกแต่ง) Category: ประตูบานเลื่อน (Sliding Doors) Summary Product Data: ข้อมูลที่น่าสนใจของประตูบานเลื่อน ประตูบานเลื่อนนั้นมีความนิยมอย่างสูงเนื่องจากรูปแบบและการใช้งานของประตูนั้นช่วยทำให้ห้องดูกว้างขึ้น เพราะไม่ต้องเผื่อพื้นที่ในการใช้งานเหมือนกับประตูบานเปิดทั่วไป นิยมใช้กั้นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น Multi-function หรือมีการใช้งานได้หลากหลายแต่ยังคงต้องการกั้นพื้นที่ส่วนตัวในบางครั้ง เช่น ใช้กั้นระหว่างห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร เพื่อกันควันหรือกลิ่น แต่ต้องการเปิดโล่งหากต้องการใช้พื้นที่กว้างในการต้อนรับแขกเหรื่อ โดยเฉพาะในคอนโดมิเนียมที่ซึ่งพื้นที่จำกัดนั้นก็นิยมใช้ประตูบานเลื่อนในการกั้นส่วนต่างๆเป็นอย่างมาก Application: การนำไปใช้งาน – ประตูบานเลื่อนชนิดรางล่าง จะมีลักษณะรางที่พื้นเพื่อบังคับทิศทางการเลื่อนของล้อที่ติดอยู่ด้านใต้บานประตู และลูกล้อนี่เองก็เป็นตัวรับน้ำหนักบาน ประตูบานเลื่อนชนิดรางล่างมีราคาค่าวัสดุและค่าช่างที่ถูกกว่าและซ่อมแซมง่ายกว่าแบบรางบน ส่วนข้อเสียคือตัวรางที่ติดตั้งบนพื้นอาจจะทำให้ขาดความต่อเนื่องของพื้นที่ มองดูแล้วไม่สวยงาม ทำความสะอาดรางได้ยาก ในระยะยาวลูกล้ออาจมีการสึกหรอทำให้การเลื่อนเปิด-ปิดไม่ลื่นเหมือนเคยและทำให้เกิดเสียงดังเวลาเลื่อนบานได้ – ประตูบานเลื่อนที่มีลักษณะรางแขวนหรือรางบนนั้น จะมีรางด้านบนเอาไว้เพื่อแขวนประตูบานเลื่อนให้ทำการเลื่อนเปิด-ปิด แม้จะมีราคาที่แพงกว่าแต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถปัดกวาดเช็ดถูบริเวณพื้นด้านล่างได้ง่ายกว่า และเมื่อเปิดใช้งานก็จะมีความสวยงาม แม้ว่าพื้นไม่ได้ระดับก็สามารถติดตั้งได้ แต่ทั้งนี้ควรคำนึงถึงน้ำหนักของวัสดุที่จะนำมาทำบานประตูให้เหมาะสมกับขนาดและชนิดของรางด้วย มิฉะนั้นอาจเกิดการเสียหายของรางหรือบานประตูตกจากรางบ่อยๆ 4. ดีเทลรางล่างกันน้ำฝนและรอยต่อของพื้น – ผู้ผลิตแต่ละรายมีดีเทลสินค้าที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้ได้ใกล้เคียงกัน แต่ให้พิจารณาจากฟังก์ชั่นเป็นหลัก การเลือกรางพื้นสำหรับกันพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นควรเลือกใช้รางรุ่นที่มีดีเทลกันน้ำ และต้องตรวจสอบความสูงของรางเพื่อที่จะสามารถเผื่อความสูงของโครงสร้างไว้ให้พอดีกัน  – รางประตูบานเลื่อนที่ใช้กั้นภายในและภายนอกนั้นจะมีหัวเห็ดและมีความลาดเอียง เพื่อการกันน้ำจากภายนอกหากนำมาใช้กั้นพื้นที่ภายในอาจเกิดการสะดุดได้ – สิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อง แต่มีผลกระทบกับงานก่อสร้างซึ่งก็คือ การไม่ระบุชนิดของพื้นภายในตั้งแต่แรก […]

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปีนี้ส่อแววทรุดยาว หลังตลาดบ้านในไทยล้นกว่า 450,000 หน่วยนานข้ามปี http://news.ch3thailand.com/economy/95766?fbclid=IwAR3R-dd0osGnII2UR8IxNsB2flQ4aEzDkNjCbL8qO5OzFydr1m8KwmXyaws