Type: Decorative Material (วัสดุตกแต่ง)

Category: ประตูบานเลื่อน (Sliding Doors)

Summary Product Data: ข้อมูลที่น่าสนใจของประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อนนั้นมีความนิยมอย่างสูงเนื่องจากรูปแบบและการใช้งานของประตูนั้นช่วยทำให้ห้องดูกว้างขึ้น เพราะไม่ต้องเผื่อพื้นที่ในการใช้งานเหมือนกับประตูบานเปิดทั่วไป นิยมใช้กั้นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น Multi-function หรือมีการใช้งานได้หลากหลายแต่ยังคงต้องการกั้นพื้นที่ส่วนตัวในบางครั้ง เช่น ใช้กั้นระหว่างห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร เพื่อกันควันหรือกลิ่น แต่ต้องการเปิดโล่งหากต้องการใช้พื้นที่กว้างในการต้อนรับแขกเหรื่อ โดยเฉพาะในคอนโดมิเนียมที่ซึ่งพื้นที่จำกัดนั้นก็นิยมใช้ประตูบานเลื่อนในการกั้นส่วนต่างๆเป็นอย่างมาก

Application: การนำไปใช้งาน

– ประตูบานเลื่อนชนิดรางล่าง จะมีลักษณะรางที่พื้นเพื่อบังคับทิศทางการเลื่อนของล้อที่ติดอยู่ด้านใต้บานประตู และลูกล้อนี่เองก็เป็นตัวรับน้ำหนักบาน ประตูบานเลื่อนชนิดรางล่างมีราคาค่าวัสดุและค่าช่างที่ถูกกว่าและซ่อมแซมง่ายกว่าแบบรางบน ส่วนข้อเสียคือตัวรางที่ติดตั้งบนพื้นอาจจะทำให้ขาดความต่อเนื่องของพื้นที่ มองดูแล้วไม่สวยงาม ทำความสะอาดรางได้ยาก ในระยะยาวลูกล้ออาจมีการสึกหรอทำให้การเลื่อนเปิด-ปิดไม่ลื่นเหมือนเคยและทำให้เกิดเสียงดังเวลาเลื่อนบานได้

– ประตูบานเลื่อนที่มีลักษณะรางแขวนหรือรางบนนั้น จะมีรางด้านบนเอาไว้เพื่อแขวนประตูบานเลื่อนให้ทำการเลื่อนเปิด-ปิด แม้จะมีราคาที่แพงกว่าแต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถปัดกวาดเช็ดถูบริเวณพื้นด้านล่างได้ง่ายกว่า และเมื่อเปิดใช้งานก็จะมีความสวยงาม แม้ว่าพื้นไม่ได้ระดับก็สามารถติดตั้งได้ แต่ทั้งนี้ควรคำนึงถึงน้ำหนักของวัสดุที่จะนำมาทำบานประตูให้เหมาะสมกับขนาดและชนิดของรางด้วย มิฉะนั้นอาจเกิดการเสียหายของรางหรือบานประตูตกจากรางบ่อยๆ


1. ดีเทลประตูบานเลื่อนแบบแขวน
โชว์ราง

– เรียกว่าได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูงสำหรับการออกแบบสไต
ล์ ลอฟท์ และอินดัสเทรียล ที่เน้นโชว์ความดิบของวัสดุ
และการโชว์รายละเอียดของดีเ
ทลซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หลายๆคน
ต่างหลงใหล

– สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคื
อ ต้องมีโครงสร้างผนังที่แข็ง
แรงและสามารถรับน้ำหนักชุดป
ระตูบานเลื่อนได้ดี ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผนังเบ
าเช่น ยิปซั่มบอร์ด แต่ควรเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน
หรือผนังคอนกรีต

2. ดีเทลรอยต่อวัสดุบริเวณเฟรม
ประตู

– ความเรียบสะอาดขององค์ประกอ
บในงานสถาปัตยกรรมมีส่วนเป็
นอย่างมากในการทำให้ภาพรวมด
ูดีและกลมกลืน ในกรณีนี้ เทรนด์การออกแบบแนว มินิมอล นิยมซ่อนรางประตูบานเลื่อนไ
ว้ใต้ฝ้า เพื่อให้เกิดความเรียบเนียน
ของฝ้าโดยไม่สะดุดสายตา หรือแม้แต่บริเวณที่เป็นฝ้า
บรรจบกับผนังก็ตาม

– รอยต่อของวัสดุ เช่นบริเวณที่ฝ้ามาชนกับตัว
ราง สามารถใช้แผ่นอลูมิเนียมทำเ
ป็น บังใบเพื่อเก็บขอบที่ไม่เรี
ยบร้อยของฝ้าฉาบเรียบ

3. ดีเทลรางล่างสำหรับประตูบาน
เลื่อนภายใน

– แน่นอนว่าการใช้ประตูบานเลื
่อนแบบแขวนจะช่วยให้เรามีพื
้นที่เรียบเพราะไม่มีรางที่
พื้น แต่ในบางกรณีที่หลีกเลี่ยงไ
ม่ได้จำเป็นต้องใช้ประตูบาน
เลื่อนแบบมีรางด้านล่าง ก็ควรเลือกเป็นรุ่นที่ออกแบ
บมาให้มีความ Smooth มีการปรับมุมบริเวณขอบข้างใ
ห้ลาดเอียง เรียบ เดินแล้วไม่สะดุด และสามารถเข็น Wheel chair ผ่านไป-มา ได้โดยไม่เป็นอุปสรรค

– ต้องระวังการใช้งานที่สับสน
 และเลือกใช้สินค้าให้ตรงประเภทเน
ื่องจากชุดประตูบานเลื่อนภา
ยในจะมีลักษณะเรียบ ต่างกับชุดประตูบานเลื่อนที
่ใช้กั้นพื้นที่ภายในกับภาย
นอกที่มีขอบสูงเพื่อฟังก์ชั
่นในการกันน้ำรั่วซึมเข้ามา
ภายใน

4. ดีเทลรางล่างกันน้ำฝนและรอยต่อของพื้น

– ผู้ผลิตแต่ละรายมีดีเทลสินค้าที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้ได้ใกล้เคียงกัน แต่ให้พิจารณาจากฟังก์ชั่นเป็นหลัก การเลือกรางพื้นสำหรับกันพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นควรเลือกใช้รางรุ่นที่มีดีเทลกันน้ำ และต้องตรวจสอบความสูงของรางเพื่อที่จะสามารถเผื่อความสูงของโครงสร้างไว้ให้พอดีกัน 

– รางประตูบานเลื่อนที่ใช้กั้นภายในและภายนอกนั้นจะมีหัวเห็ดและมีความลาดเอียง เพื่อการกันน้ำจากภายนอกหากนำมาใช้กั้นพื้นที่ภายในอาจเกิดการสะดุดได้

– สิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อง แต่มีผลกระทบกับงานก่อสร้างซึ่งก็คือ การไม่ระบุชนิดของพื้นภายในตั้งแต่แรก หรือตัดสินใจเปลี่ยนชนิดวัสดุหลังจากช่างได้เทโครงสร้างพื้นไปแล้ว ซึ่งอาจจะมีผลให้ เฟรมล่างของประตูสูงหรือต่ำกว่าระดับพื้น เช่น การเปลี่ยนวัสดุปูพื้นจากกระเบื้องเป็นพื้นไม้ลามิเนตภายหลังจากที่เทปูนไปแล้ว อาจส่งผลให้พื้นภายในสูงกว่าเฟรมล่างของประตู

5. ดีเทลรางบนกันน้ำฝน

– การติดตั้งประตูที่ใช้สำหรับกั้นพื้นที่ระหว่างภายในและภายนอกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆคือ การป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝน โดยปกติผู้ผลิตบานประตูหน้าต่างจะมีรางอลูมิเนียมรุ่นที่เฉพาะอยู่แล้วสังเกตง่ายๆที่ตัวโปรไฟล์อลูมิเนียมว่าจะมีรางเพิ่มขึ้นมาอีกรางนึง นอกเหนือจากรางสำหรับประตูบานเลื่อนทั้งนี้เพื่อกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในตัวอาคารนั่นเอง

– ในบางครั้งดีไซน์เนอร์อาจจะดีไซน์ดีเทลการกันน้ำเป็นรูปแบบแื่นก็ได้ เช่น กล่องอลูมิเนียมเสริมและทำการเซาะร่อง เพิ่มขึ้นมาเพื่อความสวยงามหรือใช้บริเวณพื้นที่ที่มีลมแรงเช่น อาคารบริเวณริมทะเล เพราะมีโอกาสเกิดลมที่พัดน้ำฝนเข้ามาในอาคารได้สูงกว่าปกติ

– อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพของซิลิโคนที่ใช้ยาแนวตามรอยต่อ จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและทนยูวี


6. ดีเทลระยะช่องประตูสำหรับปร
ะตูบานแขวน

– ในบางครั้งความพลาดก็อาจเกิ
ดขึ้นได้ง่ายๆ เช่น เจาะช่องผนังพอดีกับความกว้
างของบานประตู อาจจะดูเหมือนเรื่องตลกแต่ใ
นความเป็นจริงก็ทำเอาขำไม่อ
อกเหมือนกันนะครับ เพราะหากแก้ไขด้วยการเพิ่มข
นาดบานให้กว้างขึ้นเพื่อปิด
ช่องให้มิด ก็อาจทำให้เปิดบานได้ไม่สุด
เพราะไม่ได้เผื่อระยะความยา
วของรางไว้ ดังนั้นจึงควรให้บานประตูกว
้างกว่าช่องผนังข้างละ 5 เซนติเมตร กรณีที่เป็นบานเปิดคู่ก็ให้เผื่อข้างละ 5 เซนติเมตรเฉพาะด้านริมเท่าน
ั้น

– นอกจากนี้จุดที่ต้องคำนึงอี
กจุดคือ ระยะห่างระหว่างบานประตูกับ
บานผนังควรมีระยะที่เหมาะสม
ไม่ห่างหรือไม่ชิดจนเกินไป และควรระวังเรื่องบัวพื้นด้
วยเพราะจะทำให้ระยะในส่วนนี
้เพิ่มขึ้น หากต้องการใช้บัวแบบหนาแนะน
ำให้แก้ไขด้วยดีไซน์โดยออกแ
บบเป็นบัวพื้นแบบฝังผนังแทน

7. ดีเทลประตูบานเลื่อนซ่อนในผนัง

– ควรเว้นระยะห่างระหว่างผนังและตัวบานพอสมควรเพื่อกันการกระแทกของบาน โดยมีระยะระหว่างบานประตูและผนังประมาณข้างละ 1-1.5 เซนติเมตร

– อย่าลืมใส่ตัวไกด์ประตูที่พื้นเพื่อเป็นการบังคับทิศทางของประตูบานเลื่อนให้ตรงแนว
– หากบานประตูนั้นมีลูกฟักกระจก ต้องคำนึงถึงระยะการมองเห็นผนังด้านในโดยการเก็บสีและดีเทลให้เรียบร้อย

8. ดีเทลประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

– สำหรับประตูบานเลื่อนต้องเผื่อระยะติดตั้งสำหรับตัวมอเตอร์ด้วย โดยผู้ผลิตแต่ละรายนั้นจะมีส่วนประกอบและขนาดของสินค้าที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะมีมอเตอร์ 2 แบบ คือแบบติดด้านข้างรางและแบบติดด้านบนราง ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

– ประตูบานเลื่อนมักใช้กับพื้นที่สาธารณะซึ่งส่วนใหญ่มักมีระยะพื้นถึงฝ้าเพดานค่อนข้างสูงเราจึงมักไม่ค่อยเห็นประตูบานเลื่อนที่ซ่อนชุดมอเตอร์ไว้ใต้ฝ้า เพราะจะทำให้การบำรุงรักษามีความยากลำบากจึงนิยมใช้วัสดุเช่นอลูมิเนียมมาตกแต่งปิดชุดมอเตอร์มากกว่า

– ชุดมอเตอร์สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้นแน่นอนว่าต้องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นอย่าลืมกำหนดตำแหน่งการเดินสายไฟ หรือหาวิธีซ่อนสายให้สวยงามนะครับ 

– สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องเผื่อโครงสร้างที่แข็งแรงมากพอในการรับน้ำหนักชุดประตูบานเลื่อน และสามารถรับแรงกระทำที่เกิดจากการเปิด-ปิดประตูได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

การออกแบบประตูบานเลื่อนนั้นนอกเหนือจากรูปแบบและลวดลายของลูกฟักแล้วนั้น ควรคำนึงถึงดีเทลสำคัญในส่วนอื่นๆที่กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วยนะครับ

ขอบคุณ ที่มาเนื้อหาดีๆ

Wazzadu.com

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

5998133376_a39a4aaa2b_o.jpgFar far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

ที่ดิน นับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า มีราคา และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตรกรรม ใช้ในการอุตสาหกรรม ใช้เป็นหลักประกัน และอื่น ๆ นอกจากนี้ ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงฐานะความเป็นอยู่ ของแต่ละคนด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงล้วนพยายามใฝ่หา ให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง แม้ปัจจุบันที่ดินจะมีราคาแพงสักเพียงใดก็ตาม ก็จะพยายามทำงานให้ได้มาเพื่อจะได้แลกซื้อที่ดิน เป็นของตนเองสักแปลง

เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน มีอยู่หลายประเภทที่ควรรู้ และที่สำคัญ

-แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)

                แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว) ส.ค.๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทำการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.๑ มีสิทธินำมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) ได้ 2 กรณี คือ

กรณีที่ ๑ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออกให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า
กรณีที่ ๒ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) เฉพาะราย คือกรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ก็ให้ไปยืนคำขอ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สำหรับออกโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่านั้น

 

-ใบจอง (น.ส. ๒)

   ใบจอง คือหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดินให้ทำกินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราว ๆ ในแต่ละท้องที่และผู้ต้องการจับจองควรคอยฟังข่าวของทางราชการ

ผู้มีใบจองจะต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องทำประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให้ ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก เมื่อทำประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ก็มีสิทธินำใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) หรือโฉนดที่ดินได้แต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินนั้นจะต้องตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

-หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข)

 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข) หมายความว่าหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว
 • น.ส. ๓ ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออก)
 • น.ส. ๓ ก. ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)
 • น.ส. ๓ ข. ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)

-ใบไต่สวน (น.ส. ๕)

ใบไต่สวน คือหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ใบไต่สวนไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้

ถ้าที่ดินมีใบไต่สวนและมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์แสดงว่าที่ดินนั้นนายอำเภอได้รับรองการทำประโยชน์แล้ว เมื่อจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก่อน แล้วจึงมาจดแจ้งหลังใบไต่สวน แต่ถ้าใบไต่สวนมีแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือไม่มีหลักฐานที่ดินใด ๆ และเป็นที่ดินที่นายอำเภอยังไม่รับรองการทำประโยชน์ จะจดทะเบียนโอนกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนโอนมรดก

-โฉนดที่ดิน

                โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน
ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

คำเตือน

เอกสารสำคัญทั้งหมดนี้แม้จะแสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นแล้วก็ตาม ถ้าหากท่านปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิน ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ๕ ปีติดต่อกัน ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย หรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยท่านไม่เข้าขัดขวาง สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็นเวลา ๑๐ ปีติดต่อกันบุคคลที่เข้าครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้ และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียง ๑ ปีเท่านั้น ท่านก็จะเสียสิทธิ ดังนั้นเมื่อที่ดินของท่านมีเอกสารสำคัญดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ควรทำประโยชน์และดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ดินก็จะเป็นของท่าน และเป็นมรดกที่มีค่าให้แก่ทายาทของท่านต่อไป

แหล่งที่มา : http://www.dol.go.th

กฏหมายที่ดินสองฉบับ’พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒’ และ ‘พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒’ที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.นี้มีความสำคัญมากกับคนที่ทำงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องรู้
เมื่อวาน (25 พ.ค.2562) มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่สำคัญมากฉบับนึง โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ฯ

คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/068/T_0032.PDF

โดยแก้เป็น

“มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ซึ่งใช้อยู่ในวันที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง”

ประกอบกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/068/T_0019.PDF

สรุปง่ายๆ คือ

 1. แต่ก่อน การไปโอนที่ดิน/คอนโด ที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 จะคำนวณค่าธรรมเนียมจากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ หรือราคาแจ้งซื้อขายจริง อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่ว่าราคาไหนจะแพงกว่า ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแจ้งเท่าราคาประเมินที่ถูกกว่าราคาซื้อขายจริงมาก (เพราะค่าโอนกรณีซื้อขายปกติมัน 2% หรือถ้าเป็นการให้ระหว่างพ่อแม่ลูก/มรดก ก็ 0.5% จากยอดนั้น ไม่น้อยเลยสำหรับที่ดินมูลค่าสูง)
 2. แต่นับจากวันจันทร์นี้ไป จะคิดค่าธรรมเนียมการโอน “จากราคาประเมินที่ดิน” เท่านั้น โดยราคาประเมินนี้จะเป็น “บัญชีราคาประเมินใหม่” จาก “คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ” ไม่ใช่บัญชีประเมินของกรมธนารักษ์อีกต่อไป
 3. ในระหว่างที่บัญชีราคาประเมินใหม่ยังไม่เสร็จ ให้ใช้บัญชีราคาประเมินเดิมของกรมธนารักษ์ไปพลางก่อน
 4. กรณีการจดทะเบียนสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ เช่น จำนอง ขึ้นเงินจำนอง ให้ใช้ตามราคา (ทุนทรัพย์) จริงที่แจ้งเพียงอย่างเดียว (ไม่ใช้ราคาประเมิน)
 5. บัญชีราคาประเมินใหม่ จะทำโดยคณะกรรมการฯร่วม ทั้งฝ่ายคลัง สรรพากร และธนารักษ์ ในทุกจังหวัด ไม่ใช่แค่ธนารักษ์ฝ่ายเดียว โดยจะทำทุก 4 ปี จากเดิมราคาประเมินเปลี่ยนทุก 5 ปี

จะส่งผลกระทบอย่างไร

 1. ในวันจันทร์พรุ่งนี้ ค่าโอนยังไม่กระทบ เพราะบัญชีประเมินราคายังใช้ของกรมธนารักษ์เดิมอยู่
 2. แต่เมื่อมีบัญชีราคาประเมินใหม่จากคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินกรมธนารักษ์ ก็จะต้องเสียค่าโอนเพิ่มขึ้นมาก (แน่นอน ดิส อิส ภาษีทางอ้อม)
 3. ทำให้ประชาชนเสียค่าโอนมากขึ้น แต่บริษัทใหญ่เสียค่าโอนน้อยลง

เพราะบริษัทต้องลงค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินทางบัญชีตามจริงเพื่อลงเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย เดิมโอนที่ดินทีต้องเสียมหาศาล แต่ต่อจากนี้ไปจะเสียน้อยลงมากหากใช้ตามราคาประเมิน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่บัญชีใหม่ยังไม่ออก

คำแนะนำคือ

ถ้าจำเป็นต้องโอนที่ดิน คอนโด อสังหาอื่นๆ ก็รีบไปโอนนะครับ ไม่ว่าจะซื้อขาย ขายฝาก บังคับจำนอง หรือจะให้ รับให้ มรดกจากญาติทางไหน เดี๋ยวราคาประเมินใหม่ขึ้นพรวดๆ เสียค่าโอนท่วมคอ จะหาว่าไม่เตือน

ส่วนใครทำบริษัท จะซื้อขายที่ดิน ให้รีบซื้อ/ขายเลยครับ ค่าโอนต่ำลงเยอะมากโดยยังลงบัญชีสินทรัพย์ได้เต็มราคาซื้อขายจริง

First posted: 28 พฤษภาคม 2562 | 21:54
Source :
stock2morrow
Download : พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่15)พ.ศ.2562

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปีนี้ส่อแววทรุดยาว หลังตลาดบ้านในไทยล้นกว่า 450,000 หน่วยนานข้ามปี http://news.ch3thailand.com/economy/95766?fbclid=IwAR3R-dd0osGnII2UR8IxNsB2flQ4aEzDkNjCbL8qO5OzFydr1m8KwmXyaws

 
                        “ในปัจจุบันนั้น การซื้อบ้านมือสองนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่มักจะไม่โหดร้ายเท่ากับบ้านใหม่ในโครงการ เมื่อเทียบขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังมีทำเลให้คุณได้เลือกมากมาย โดยเฉพาะในบางพื้นที่ซึ่งบ้านใหม่มือหนึ่งไม่มีช่องว่างให้ผุดขึ้นมาแล้ว และสมัยนี้การรีโนเวทบ้านที่มีสไตล์เก๋ๆ ก็สามารถทำให้บ้านมือสองดูแตกต่างกันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ดี ซึ่งนอกจากจะสวยแล้ว ยังสนุกและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการจะเลือกซื้อบ้านมือสอง เราเองก็ต้องใส่ใจในละเอียดให้รอบคอบอยู่มาก ก่อนจะตัดสินใจซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่พลาดไปซื้อบ้านที่ไม่ดี 
1. ราคาต้องเหมาะสม

เพราะเราควรจะซื้อบ้านมือสองที่มีราคาถูก เมื่อเทียบกับราคาตลาดของบ้านในทำเลเดียวกัน หรือในระแวกเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม บ้านมือสองที่คุณควรซื้อก็น่าจะมีราคาไม่ทิ้งห่างราคาประเมินของบ้านหลังอื่นในพื้นที่เดียวกันมากนักด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะตรวจดูก็คือ
 • พื้นที่ใช้สอยเท่าใด
 • มีกี่ชั้น
 • มีห้องประเภทใด จำนวนเท่าใดบ้าง
 • ราคาประเมินในพื้นที่บริเวณนี้อยู่ที่เท่าใด
 • ห่างจากถนนสายหลักกี่กิโลเมตร
 • มีรถสาธารณะให้บริการหรือไม่2. สภาพของตัวบ้านและบริเวณรอบบ้าน

เราต้องดูให้ดีในเรื่องของสภาพความทรุดโทรมของบ้านที่เราจะซื้อ เพราะ “ทุกการซ่อม ทุกการต่อเติม คือรายจ่าย!” เราต้องคิดให้รอบคอบว่า เมื่อซื้อไปแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง? เพราะคุณต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูหรือปรับปรุง แล้วบวกเข้าไปกับราคาขายของบ้าน ก่อนจะตกลงปลงใจซื้อบ้านมือสองหลังนั้น
3. โครงสร้างต้องตรวจละเอียด

สำหรับการซื้อบ้านมือสองนั้น สิ่งที่คุณต้องทราบคืออายุของโครงสร้าง ยิ่งโครงสร้างเก่าก็ยิ่งมีโอกาสที่บ้านจะเสื่อมโทรมไปตามเวลา ลองดูรายการเบื้องต้นว่าคุณต้องตรวจสอบสิ่งใดบ้าง
 • การทรุดตัวของบ้าน
 • มีการกัดเซาะจากน้ำบาดาล น้ำฝน หรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ทำอันตรายกับโครงสร้างหรือไม่
 • เสาและคานมีการเอียงหรือผิดรูปจากที่ควรจะเป็นหรือไม่
 • หากเสาและคานมีรอยร้าว อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ต้องตรวจสอบกับวิศวกรทันที
 • หากมีต้นไม้ รากของมันชอนไชมากถึงตัวบ้านหรือไม่
 • ประวัติความเสียหายหนักๆ เช่น ถูกน้ำท่วม หรือมีแผ่นดินไหวอะไรหรือเปล่า
 • หลังคามีรอยรั่ว หรือห้องน้ำมีจุดรั่วซึมบ้างหรือไม่ ทดลองปิดน้ำทั้งระบบเพื่อดูว่ามิเตอร์ยังเดินอยู่หรือไม่
 • รอยร้าวตามจุด ตามมุมต่างๆ
 • สายไฟฟ้ามีจุดใดชำรุดหรือไม่
 • ดูให้แน่ใจว่ารอยร้าวที่พบส่งผลต่อโครงสร้างอาคารหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่รอยร้าวจากการฉาบปูน
 • บนเพดานมีรอยร้าวใต้ท้องพื้นหรือไม่ ซึ่งเกิดจากการรับน้ำหนักที่มากเกินไป ดีไม่ดีเพดานจะถล่มได้4. มีอะไรอยู่รอบบ้าน

หากว่านี่คือบ้านหลังเดียวของคุณ หรือบ้านที่คุณจะอยู่เป็นประจำแล้วล่ะก็ คงไม่เป็นการเสียเวลาที่จะตรวจสอบบริเวณโดยรอบสักนิด ว่าเรากำลังจะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแบบไหน
 • มีร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านอาหาร บ้างไหม (ลองคิดว่าหากดึกๆ คุณหิวขึ้นมาจะหาอะไรทานได้จากไหนบ้าง)
 • การจราจรรอบบริเวณบ้านติดขัดบ้างหรือไม่
 • ถนนหนทางกว้างขวางขนาดไหน
 • มีแหล่งเสื่อมโทรมหรือสิ่งใดที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราหรือไม่
 • มีแหล่งงานใหญ่ๆ เช่น โรงงาน หรือสำนักงานเอกชน ที่ก่อมลภาวะทางใดทางหนึ่งหรือไม่ หรือเมื่อเร็วๆ นี้สิ่งที่ต้องระวังคือ จะมีตลาดมาล้อมบ้านเราหรือไม่ ... ทางที่ดีควรจะมีขวานไว้ติดบ้านครับและ 5. การเช็คความเป็นมา

การซื้อบ้านมือสองนั้น เราควรจะต้องค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาและความเป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ โดยหลักๆ สิ่งที่คุณควรจะต้องตรวจเช็คก็คือ
 • บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหนักหรือไม่
 • บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ซึ่งถูกประกาศเวนคืนจากราชการหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง สำนักงานเขตต่างๆ ที่ว่าการอำเภอ กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง หรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และความถูกต้องของโฉดที่ดิน โดยสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตที่ดินได้โดยตรง
 • ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ว่ามีค้างชำระอยู่หรือไม่ โดยติดต่อกับผู้ให้บริการได้เช่นกัน
 • บ้านหลังนี้อยู่ในคดีความใดๆ หรือไม่
 • และสำหรับบ้านที่มีการต่อเติม ลองตรวจสอบดูว่ามีการสร้างผิดเงื่อนไขใดๆ ตามที่ขออนุญาตไว้หรือไม่ เพราะวันดีคืนร้าย คุณอาจจะโดนสั่งรื้อถอนได้โดยไม่รู้ตัว

 

จัดหนักจัดเต็มมากกกกก 500 ไอเดียจัดสวนด้วยน้ำ คุณขอมาเราจัดให้
อัลบั้ม
จัดหนักจัดเต็มมากกกกก 500 ไอเดียจัดสวนด้วยน้ำ คุณขอมาเราจัดให้
 
496 รูปภาพUpdated 2 ปีที่แล้ว
รวบรวม 500 ไอเดียจัดสวนด้วยน้ำ ให้บ้านของคุณร่มรื่นมากยิ่งขึ้นและเสริมฮวงจุ้ยในบ้านของคุณ ที่มารูปภาพ banidea.com, naibann.com, pinterest.com, ihome108.com

ihome108.com

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ข้อความ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ตาราง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สะพาน, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และอาหาร
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ดอกไม้, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, ต้นไม้, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สระน้ำ และตาราง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, สระน้ำ, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, ต้นไม้, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สระน้ำ, กำลังว่ายน้ำ, น้ำ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และข้อความ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี นก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่ในร่ม และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ตาราง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และอาหาร
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และดอกไม้
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่ในร่ม และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และอาหาร
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่ในร่ม และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ดอกไม้, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, สระน้ำ, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สระน้ำ และตาราง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

https://www.facebook.com/pg/DoobaanDooidea/photos/?tab=album&album_id=1062842683821401&__xts__%5B0%5D=68.ARBdtxrSXqETwgAGGDAOtWsOWlM1acPnmnNBk_-QeAlKYP_sK7Z2Aoq-QAJQEZthRN1H9gVQjJ2HyXaWTg1wW5Fj-Re_4e1hvJE9d944ad49z275WBiLLUP50dIid_JaAmHZHts4UFwYEV_Yf2Rn2V1jktypCzQY3nVt6yr3du4QHuVtkUxW8vX8e_1cyuI6N7L1Xai2FIqVWFFlM4r8IbM8gpJ29uTwrk0Fu3M95RXrzhnYwKFS20IeoMlSFNCZsd3Ps5vKS4tV0kjzxg04a7Vua6RjsgCZnw2lmRdQZrhhwl-Sd2PwLM-mp7pMqv8-odtr9zgEd6bnOQql98W2iGl55FmdWPPH7qNpNS4AGMEh_A3gl3qHoLnfkdTyt2Z2mbdKOcxC7IyueDIeW5tOKiFasy5E-l4PubzLh3J2jrkNuvrLJ0HYvxugooKdgUK15AAzcY73-9Oc4ZDwp7vr-A&__tn__=-UCH-R

                                 รายงานกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เสนอแผนการปฏิรูประบบการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 1 ปีที่ผ่านมาการปรับลดการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับการลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 20% การทยอยปรับขึ้นอ ตราภาษีสรรพสามิตดีเซลให้เข้าสู่อัตราปกติและการปรับปรุงอัตราภาษีป้ายส่วนเรื่องที่ต้องดำเนินการระยะยาวมากกว่า 1 ปีต้องปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันเก็บอยู่ 7% และคสช ได้เห็นการขยายออกไปอีก 1 ปีขึ้นไปปีงบประมาณ 2558 การลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บภาษีการเดินทางและการเดินทางไปต่างประเทศ ธรรมในสังคมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการไม่เกิน 1 ปีจะเสนอร่างพ. ร. บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บภาษีสร พสามิตสินค้าที่กระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องดื่มที่มีความหวานสูงและน้ำมันหล่อลื่นให้มีการเสนอร่างพ. ร. บ. ภาษีมลพิษทางน้ำและปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการถาวร

This content is password protected. To view it please enter your password below:

woman-690036Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.